Presentació Història Productes Situació Contacte

FUSTES OLIVERAS S.A.
Passeig Pep Ventura 88 - 90
17458 Fornells de la Selva
Girona
Tel. 972 47 61 38
Fax 972 47 65 82
info@fustesoliveras.com

Visiti la nostra divisió
d'estructures de fusta
per a la construcció

 
TRACTAMENT PER INMERSIÓ  

El tractament de la fusta es fa mitjançant el mètode del bany per immersió prolongada. Aquest mètode consisteix en submergir la fusta durant un temps determinat en una banyera que conté una solució amb un concentrat químic protector. Aquest concentrat penetra en la fusta un mínim de 3 mm. i aconsegueix crear una barrera que impedeix l´acció dels agents xilòfags.

 

El protector que s´utilitza és el Froschane 6621 PA, que actúa de manera preventiva contra els fongs d´emblaviment, els insectes xilòfags i els fongs de pudriment. Aplicat per immersió, és efectiu en components sotmesos a les classes de risc 1 i 2 ( fusta sota coberta i protegida de la intemperie, amb humitat elevada ocasional / norma EN 350-1 ).

Froschane 6621 PA en immersió és un concentrat només preventiu. No té, doncs, cap efecte curatiu.

El tractament amb Froschane s´acompanya d´un certificat en el que s´especifiquen, entre altres, els components químics del protector, la quantitat aplicada i el tipus de protecció.