Presentació História Tractament per immersió Situació Contacte
 
Bigues
   Classes
 Rodones
 Quadrades
 Rectangulars
   Tractaments
 Immersió
   Acabats
 Polit
 Pintat i vernissat
Taules i taulons
Travesses
 

FUSTES OLIVERAS S.A.
Passeig Pep Ventura 88 - 90
17458 Fornells de la Selva
Girona
Tel. 972 47 61 38
Fax 972 47 65 82
info@fustesoliveras.com
 
PRODUCTES  

 

En aquesta secció, s´hi presenten els productes més destacats :
En primer lloc, hi ha les bigues, amb les seves classes, tractament i acabats. Les bigues es classifiquen en rodones, quadrades i rectangulars.
El tractament que s´aplica és només el tractament per immersió prolongada.
Els acabats són el polit o regruixat, i el pintat i vernissat.
Les travesses de tren tanquen la secció. Són de dos tipus: de roure i tropicals.