Presentació Història Tractament per immersió Situació Contacte
 
Bigues
   Classes
 Rodones
 Quadrades
 Rectangulars
   Tractaments
 Immersió
   Acabats
 Polit
 Pintat i vernissat
Taules i taulons
 Travesses
 

FUSTES OLIVERAS S.A.
Passeig Pep Ventura 88 - 90
17458 Fornells de la Selva
Girona
Tel. 972 47 61 38
Fax 972 47 65 82
info@fustesoliveras.com
 
CLASSES . BIGUES RECTANGULARS  
Bigues amb secció rectangular fins a 25x20 cms. "Taulons"
- Espècies: Avet, avet Douglas i roure francès
- Seccions: De 12x10 fins a 25x20 cms.
- Llargades: Fins a 9 mtrs.
- Forma secció: Caires vius.
Bigues amb secció rectangular des de 25x20 fins a 40x50 cms. Jàsseres
- Espècies: Avet, avet Douglas i roure francès
- Llargades: Fins a 9 metres
- Forma secció: Caires arrodonits i caires vius