Presentació Història Tractament per immersió Situació Contacte
 
Bigues
   Classes
 Rodones
 Quadrades
 Rectangulars
   Tractaments
 Immersió
   Acabats
 Polit
 Pintat i vernissat
Taules i taulons
 Travesses
 

FUSTES OLIVERAS S.A.
Passeig Pep Ventura 88 - 90
17458 Fornells de la Selva
Girona
Tel. 972 47 61 38
Fax 972 47 65 82
info@fustesoliveras.com
 
ACABATS  
Polit

Es molt aconsellable polir les bigues si aquestes es col.loquen a l´interior i van vistes. La seva estètica en surt reforçada i la superfície resultant és més adequada per llavors aplicar-hi un impregnant xiloprotector decoratiu.

El polit es du a terme amb una màquina regruixadora a 4 cares, un respall elèctric i una polidora de banda.